Menü Bezárás

Kiadók

AURIS Kiadó 

Az AURIS Kiadó 2017 végén jött létre az 1999-ben alakult Auris Kulturális Szolgáltató Kft. kotta- és zeneműkiadói üzletágaként. Az addig előadó-művészeti tevékenységgel, hangversenyszervezéssel és szerzői jogkezeléssel foglalkozó művészeti ügynökség és kulturális programiroda kortárs magyar zeneszerzők műveire szakosodott zeneműkiadással (kotta- és hanglemez-kiadás) bővítette tevékenységi körét, különös tekintettel a kórusművekre, a dalokra és a hangszeres, illetve vokális-instrumentális kamarazenére.

Az AURIS Kiadó a kortárs magyar zene legfrissebb értékeinek kiadására törekszik, mégpedig a zeneszerzőknek egy meghatározott körére vonatkozóan. Ezek a szerzők a kortárs magyar zene élvonalába tartoznak, és egy jellegzetes – az ezredforduló éveit erősen jellemző stiláris meggyőződés – köti össze őket. Ennek lényege a diatonikus gondolat új megvilágításba helyezése, a diatonikus tér kitágítása, az erős kötődés a 20. század „klasszikusainak” zenei nyelvéhez, és a métier rendkívüli magas szintű művelése. A Kiadó elsősorban azoknak a műveknek a megjelentetésére vállalkozik, melyek jó eséllyel fölkeltik az előadóművészek érdeklődését, helyük van a mindenkori repertoáron, és egyik részről a vokalitás, másik részről a hangszeres kamarazene kínálatát gazdagítják.

Az AURIS Kiadó kínálatában külön kiadói programot képvisel az az egyházzenei repertoár, mely napjaink templomi zenei gyakorlatát hivatott szolgálni. A Kárpát-medence egészét átfogó, a magyar keresztény ökumenét, és a zene egyházi és közösségi funkcióit kiemelten képviselő, magas művészeti tartalmú zeneművek (kották és hangfelvételek) kiadásáról van szó, amely a kortárs magyar egyházi zene és a vallási közösségek, illetve a nagyközönség élő kapcsolatrendszerét kívánja elősegíteni és ösztönözni. Teszi ezt hivatkozással az egyházak és a társadalom történelmi szerepvállalására a művészetek – különös tekintettel a zeneművészet – életében csakúgy, mint a művészetek termékeny hozzájárulására a hitélet elmélyítésében és a közízlés értékelvű alakításában.
Az AURIS Kiadó meggyőződése, hogy a kortárs magyar egyházzenei repertórium világszínvonalú értéket képvisel, ezért tartalmas és termékeny kapcsolatot kíván létrehozni az alkotók és az egyházzenei szakma, illetve a hívő gyülekezetek között, továbbá a szakma elitje és az egyházzenei szolgálat mindennapi gyakorlatát biztosító művészek, hivatásos és amatőr testületek között.

www.auris.hu/kiado