Menü Bezárás

Antológia

Antológia

Magyar zeneszerzők egyházi művei I. Kórus-gyűjtemény. Auris Kiadó, Budapest, 2022

A Magyar zeneszerzők egyházi művei I. antológiát a kolozsvári Magyar Egyházzenei Fórum jelentetett meg az Auris Kiadó gondozásában, együttműködésben a Kincses Kolozsvár Egyesülettel. A Fórum szándéka szerint egy első lépés lehet azon az úton, melyen széles körben ismertté tehetjük kortárs zeneszerzőink szebbnél-szebb egyházi alkotásait. Ez a kórus-gyűjtemény több magyar zeneműkiadó – az UMP Editio Musica Budapest, az Ars Nova Editio, a Kodály Intézet, a Főnix Zeneműhely és a Luther Kiadó – önzetlen támogatásával jöhetett létre, akik hozzájárulásukat adták, hogy ez az alkalmi kiadvány a templomi zenei gyakorlat szolgálatába állhasson. 

A gyűjtemény láthatóan: egy kezdet. Folytatása várható. Ebben a válogatásban szélsőségesen különböző nehézségi fokú darabok sorakoznak a nagyon egyszerűtől a komoly zenei elmélyülést, türelmes munkát és tartós kíváncsiságot igénylő bonyolultabb struktúrákig. Mégis, minden egyes kompozíció jól köthető az egyetemes egyházzenei hagyományhoz, a vokalitás ismert topográfiájához. Az antológia 27 kortárs magyar zeneszerző 42 művét sorakoztatja fel, a keresést betűrendes, előadói apprátus, valamint a szöveg nyelvét megjelenítő lejegyzés segíti.

Reméljük, gyűjteményünk (és majdani folytatása) szolgálni képes a zeneszerző-szakma erős törekvését: keresni az utat a hívő közösségekhez, korunk hangján folytatni a templomi zenélés sok évszázados gyakorlatát, kutatni azt az intonációt, ami segíti a vallásos elmélyülést és nem tesz nívótlan kompromisszumot. 

Színvonalas templomi szolgálatot, sok örömet kíván a Magyar Egyházzenei Fórum szerkesztő bizottsága, Selmeczi György zeneszerző, Potyó István, a kolozsvári Szent Mihály-templom karnagya és Sófalvi Emese muzikológus.